Obavijesti

Vodovod Imotske krajine d.o.o.

za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti
 

Adresa sjedišta tvrtke:

Broj telefona:

Broj telefaksa: